Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր

Items where Year is 2001

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: E | Т | Ա | Բ | Զ | Թ | Լ | Խ | Կ | Հ | Մ | Չ | Պ | Ս | Ք
Number of items: 45.

E

Editorial, Board (2001) Խմբագրական հանձնաժողով. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 2.

Editorial, Board (2001) Խմբագրական հանձնաժողով. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 3.

Editorial, Board (2001) Վահագն Տատրյան (կենսագրական տվյալներ). Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 3. pp. 48-50.

Editorial, Board (2001) Խմբագրական հանձնախումբ. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4.

Editorial, Board (2001) Հեղինակների մասին. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4.

Editorial, Board (2001) Բովանդակություն. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4.

Editorial, Board (2001) 1915 թ. Հայոց ցեղասպանությունը. պատմության և պատմագրության հարցեր (հոդվածների ժողովածու) (պատ. խմբագիր Ռ. Սաֆրաստյան). Երևան, 1995, 134 էջ. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 2. pp. 72-74.

Editorial, Board (2001) Մ. Ս. Կարապետյան, Հայոց 1915-16 թվականների ցեղասպանությունը հայ պատմագրության մեջ (Պատմական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման սեղմագիր). Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 1996. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 2. pp. 90-94.

Editorial, Board (2001) Русские источники о геноциде армян в османской империи 1915-1916 годы) Сборник документов и материалов, выпуск 1. Ереван, "Арересум"-АНИ, 1995, 269 стр. Ռուսական աղբյուրները օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանության մասին (1915-1916 թթ.) Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, 1-ին թողարկում. Երևան, «Առերեսում»-ԱՆԻ, 1995, 269 էջ. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 2. pp. 95-102.

Editorial, Board (2001) Հ. Ֆիրբյուխեր, Հայաստան-1915. գերմանացի սպայի վկայությունը. Երևան, «Փյունիկ» հրատ., 1995, 64 էջ. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 2. pp. 124-126.

Editorial, Board (2001) Р. Саакян, Г. Махмурян, Н. Оганесян, А. Манучарян, Новая история Армении в трудах современных зарубежных авторов. Ереван, издательство НАН Армении, 1993, 286 стр. (Ռ. Սահակյան, Գ. Մախմուրյան, Ն. Հովհաննիսյան, Ա. Մանուչարյան, Հայաստանի նոր պատմությունը արտասահմանյան արդի հեղինակների աշխատություններում. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 1993, 286 էջ). Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 2. pp. 60-71.

Editorial, Board (2001) Ավստրալիայի Մաքուորի համալսարանի ցեղասպանության համեմատական հետազոտությունների կենտրոնի «Լրատվական տեղեկագիր», (անգլերեն), (Դեկտեմբեր 1994-հունվար 1995). Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 2. pp. 127-129.

Editorial, Board (2001) Հայոց ցեղասպանություն. պատճառներ և փաստեր, «Անլռելի զանգակատուն» մատենաշար, Երևան, Ազգային հարցի և գենոցիդի ուսումնասիրության կենտրոն, 1995. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 2. pp. 8-19.

Editorial, Board (2001) Հ. Ինճիկյան, Սոցիալական հոգեբանությունը և ցեղասպանությունը. Երևան, «Հայգիտակ» հրատ., 1995, 102 էջ. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 2. pp. 86-90.

Editorial, Board (2001) Г. Б. Гарибджанян, Геноцид армян перед судом истории. Ереван, Издательство "Гитутюн", 1995, 107 стр. Գ. Բ.Ղարիբջանյան, Հայոց ցեղասպանությունը պատմության դատաստանի առաջ. Երևան, «Գիտություն» հրատ., 1995, 107 էջ. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 2. pp. 103-107.

Editorial, Board (2001) Առնո Համելեն, Ժան Միշել Բրոն, Վերականգնված հիշողություն. Երևան, «Ոսկան Երևանցի» հրատ., 1995, 254 էջ (ֆրանս. թարգմ.՝ Գ. Ջանիկյանի). Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 2. pp. 129-140.

Editorial, Board (2001) Վ. Սվազլյան, Մեծ եղեռն. Արևմտահայոց բանավոր վկայություններ. Երևան, «Գիտություն» հրատ., 1995, 407 էջ. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 2. pp. 116-120.

Editorial, Board (2001) Ի. Ա.Արաբյան, Ցեղասպանությունը և պատժելիությունը. Երևան, «Մխիթար Գոշ» հրատ., 1995, 54 էջ. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 2. pp. 74-76.

Editorial, Board (2001) Ռ.Սահակյան, Կ. Խուդավերդյան, Հայոց ցեղասպանությունը տասնամյակների լույսի ներքո. Երևան, 1995, 57 էջ. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 2. pp. 77-82.

Editorial, Board (2001) Ա. Համբարյան, Ս.Ստեփանյան, Հայոց ցեղասպանությունը. Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 1995, 70 էջ. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 2. pp. 83-86.

Editorial, Board (2001) Ա. Փափազյան, Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում. Լոս-Անջելես, Թեքեյան մշակութային միության հրատ., 1996, 98 էջ. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 2. pp. 108-116.

Editorial, Board (2001) Հայացք Երևանից, Հայոց Մեծ եղեռնի 80-րդ տարելիցին, հատուկ թողարկում. Երևան, 1995, թիվ 3, 88 էջ. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 2. pp. 20-59.

Editorial, Board (2001) C. Mutafian. Un aperçu sur le génocide des Arméniens. Paris, 1995, 31 p. Կ. Մութաֆյան, Ակնարկ Հայոց ցեղասպանության վրա. Փարիզ, 1995, 31 էջ. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 2. pp. 121-124.

Т

Тунян, Валерий (2001) Россия и организация управления Западной Арменией. 1915-1917. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4. pp. 36-51.

Ա

Ավագյան, Արսեն (2001) Չերքեզական ջոկատների մասնակցությունը 1915 թ. հայերի ցեղասպանությանը. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4. pp. 29-35.

Բ

Բադալյան, Գեղամ (2001) Էրզրումի վիլաեթի որոշ կազաների հայ բնակչության թվաքանակի ճշտումն ըստ Արևելյան Հայաստանում ապաստանած արևմտահայ գաղթականների 1914-1915 թթ. կազմված վիճակագրական ցուցակների. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4. pp. 112-126.

Զ

Զարաքօլու, Ռագիպ (2001) Մի դժբախտ պատմությունից դուրս գալու համար. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4. pp. 145-149.

Զաքարյան, Տիգրան (2001) Հայոց ցեղասպանության լուսաբանումը ԱՄՆ մամուլում (1915-1917 թթ.). Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4. pp. 71-83.

Թ

Թունչայ, Մեթե (2001) Թուրք-հայկական հարաբերությունների ապագան. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4. pp. 154-158.

Լ

Լիպարիտյան, Ժիրայր (2001) Վերանայել անցյալը, խորհել ներկայի մասին. հայ-թուրքական հարաբերությունների ապագան. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4. pp. 163-167.

Խ

Խաչատրյան, Կարեն (2001) Քեմալականների հայաջինջ քաղաքականությունը 1920-1923 թթ. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4. pp. 13-20.

Խուրշուդյան, Լենդրուշ (2001) Հայկական հարցը, բովանդակությունը, ծագումը, պատմության հիմնական փուլերը. Երևան, Համազգային հայ կրթական և մշակութային միություն, 1995, 100 էջ. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 2. pp. 3-7.

Կ

Կարապետյան, Մհեր (2001) Հայոց 1915-1916 թթ. ցեղասպանության պատմագրության ակունքներում. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4. pp. 60-70.

Հ

Հովհաննիսյան, Լիլիթ (2001) Եղեռնը և Համաձայնության երկրների դիրքորոշումը 1915-1916 թթ. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4. pp. 52-59.

Մ

Մարուքյան, Արմեն (2001) Մեծ եղեռնը Ռուսաստանի քաղաքականության մեջ. հայեցակարգեր և իրականություն. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4. pp. 89-104.

Մելիքյան, Վահան (2001) Մոկսի հայկական կառավարությունը (1915թ. մայիսի 15-հուլիսի 15). Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4. pp. 21-28.

Մելքոնյան, Աշոտ (2001) Հայկական կոտորածները Ախալքալաքի գավառում 1918 և 1921 թթ. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , 4. pp. 3-12.

Մելքոնյան, Էդուարդ (2001) Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության որբախնամ գործունեությունը 1910-1930-ական թթ. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4. pp. 127-142.

Մոսկոֆյան, Համո (2001) Համաժողով «Հայ-թուրքական երկխոսությունը Հայկական հարցի մասին այսօր». Փարիզ. 17 հունիսի 2000 թ. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4. pp. 143-144.

Չ

Չալըշլար, Օրալ (2001) Կարողանալ հայերի հետ ապրել միասին. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4. pp. 159-162.

Պ

Պողոսյան, Ստեփան (2001) Տատրյան Վահագն, Հայկական ցեղասպանությունը խորհրդարանային և պատմագիտական քննարկումներով. Մասաչուսեթս, Պայքար հրատ., 1995, 147 էջ. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 3. pp. 3-47.

Պողոսյան, Ստեփան (2001) Акчам Танер, Турецкое национальное «я» и Армянский вопрос. Москва, Издатель АО «Арио-никс», 1995, 199 стр. (Աքչամ Թաներ, Թուրքական ազգային «եսը» և Հայկական հարցը. Մոսկվա, Հրատարակիչ՝ «Արիո-Նիքս» ԱԸ, 1995, 199 էջ). Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 3. pp. 51-84.

Ս

Սարուխանյան, Նորայր (2001) Ակադեմիկոս Մ. Ներսիսյանը և հայոց ցեղասպանության հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4. pp. 84-88.

Սվազլյան, Վերժինե (2001) Հայոց ցեղասպանության ականատես վերապրողների վկայությունները որպես պատմափաստագրական վավերագրեր. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4. pp. 105-111.

Ք

Քեբաբջյան, Ժան-Կլոդ (2001) Երկխոսություն հայերի և թուրքերի միջև. մի նոր խոստումնալից ուղի. Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր , № 4. pp. 150-153.

This list was generated on Wed Jan 27 01:28:03 2021 AMT.